Mijn collega Tom heeft een glazen kruis op zijn bureau staan van twintig bij dertig centimeter groot. Hij heeft het gekregen van zijn vriend Phil, die net als hij van kanker genezen is. Phil gaf het aan hem om hem ermee te helpen ‘alles door het kruis te zien’. Dat glazen kruis herinnert hem er voortdurend aan dat God van hem houdt en het beste met hem voorheeft.

Dat is een uitdagende gedachte voor iedereen die in Jezus gelooft, vooral wanneer je zware tijden meemaakt. Het is zo gemakkelijk om je op je problemen te focussen in plaats van op God.

Ook de apostel Paulus leefde duidelijk onder het licht van het kruis. Zoals hij het zelf beschreef: ‘We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde’ (2 Kor. 4:9). Hij geloofde dat God juist aan het werk is wanneer je het moeilijk hebt: ‘De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig’ (vs. 17-18).

‘Je richten op de onzichtbare dingen’, dat betekent niet dat je je moeiten bagatelliseert. In een commentaar op dit gedeelte schrijft Paul Barnett: ‘Je mag vertrouwen hebben op grond van de zekerheid dat God een plan met je heeft . . . Tegelijk is er het nuchtere besef dat je kreunt van de hoop die met pijn vermengd is.’

Jezus gaf zijn leven voor ons. Zijn liefde gaat diep en is er een van zelfopoffering. Als je ‘door het kruis’ naar het leven kijkt, dan zie je zijn liefde en trouw. En dan groeit je vertrouwen in Hem.