Een kleine verzameling mensen stond bij elkaar en verdween bijna in het niet vergeleken bij de enorme boom die op het gras lag. Een oudere dame leunde op haar stok en vertelde hoe ze gezien had dat de storm van de avond ervoor ‘onze majestueuze oude iep’ omvergeblazen had. ‘Het ergste is nog,’ ging ze verder, haar stem krakend van de emotie, ‘dat hij ook onze mooie stenen muur verwoest heeft. Mijn man heeft die muur gebouwd toen we net getrouwd waren. Hij hield van die muur. Ik hield van die muur! En nu is hij weg, net als hij.’

Toen ze de volgende ochtend naar buiten keek, gleed er een brede glimlach over haar gezicht. Drie medewerkers van een tuinbedrijf waren bezig de omgevallen boom op te ruimen. En daar, tussen de takken door, zag ze twee volwassenen en de jongen die altijd haar gras maaide, die haar geliefde stenen muur aan het opmeten en herbouwen waren!

De profeet Jesaja beschrijft het soort barmhartigheid dat God graag ziet: daden die een warm gevoel oproepen bij de mensen om je heen, zoals die personen die de muur van de oude vrouw herstelden. Uit dit gedeelte leren we dat God onbaatzuchtige dienstbaarheid hoger acht dan lege geestelijke rituelen. God verleent dit soort dienstbaarheid van zijn kinderen zelfs een dubbele zegen. Allereerst gebruikt Hij onze vrijwillige barmhartigheid om de onderdrukten en behoeftigen te helpen (Jes. 58:7-10). Maar ook eert God mensen die zo dienen door hun reputatie als positieve krachten voor zijn koninkrijk op te bouwen of te herstellen (vs. 11-12). Op wat voor manier ga jij je vandaag dienstbaar maken?