Nabeel Qureshi is een volgeling van Jezus die boeken schrijft om zijn lezers te helpen de mensen te begrijpen, die de godsdienst aanhangen waarvan hij afscheid genomen heeft. Dat doet hij op een respectvolle manier. Uit wat hij schrijft blijkt duidelijk dat hij zijn volk op zijn hart draagt.

Een van zijn boeken heeft Qureshi opgedragen aan zijn zus, die nog niet tot geloof in Jezus gekomen is. Het is een korte, maar krachtige opdracht: ‘Ik smeek God om de dag waarop we Hem samen kunnen aanbidden’, schreef hij.

Dat soort liefde proef je ook als je Paulus’ brief aan de gemeente in Rome schrijft: ‘Ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn’ (Rom. 9:2-3).

Paulus hield zo veel van het Joodse volk dat hij ervoor zou kiezen om van God gescheiden te zijn, als zij Jezus maar zouden aannemen. Hij besefte dat zijn volksgenoten de enige ware God afwezen, doordat ze Jezus afwezen. Dat motiveerde hem om zijn lezers aan te sporen om de blijde boodschap van Jezus aan iedereen door te geven (10:14-15).

Laten we ons vandaag in gebed toewijden aan de liefde die verdriet heeft om de mensen die ons na staan.