Vaak hoor je dat je gelukkig wordt als je alles op je eigen manier kunt doen. Dat klopt echter niet. Dat is een filosofie die tot leegheid, bezorgdheid en verdriet leidt.

De dichter W.H. Auden observeerde de mensen bij hun pogingen om in het genot weg te vluchten. Daarover schreef hij: ‘Lost in a haunted wood, / Children afraid of the night / Who have never been happy or good.’ In het Nederlands is dat zoiets als: ‘Verdwaald in een behekst bos, / als kinderen die bang zijn in de nacht / en die nog nooit gelukkig of braaf geweest zijn.’

De dichter-koning David heeft een lied geschreven dat kan helpen als medicijn tegen angst en een ongelukkig gevoel. ‘Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd’ (Ps. 34:5). Geluk betekent Gods manier van doen overnemen. ‘Wie naar hem opzien, stralen van vreugde’, gaat David verder (vs. 6). Probeer het maar eens. Dat is wat hij bedoelt, als hij schrijft: ‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt’ (vs. 9).

‘Eerst zien, dan geloven’, zeggen wij. Zo staan wij in de wereld. Laat me bewijs zien, daarna geloof ik het. God werkt precies andersom. Geloven is zien. Proef, en dan zul je genieten.

Geloof de Heer op zijn woord. Doe het eerstvolgende wat Hij van je vraagt, en je zult het merken. Hij geeft je wat je nodig hebt om het goede en meer te doen; Hij geeft zichzelf (de enige bron van al het goede) aan ons, en daarmee blijvend geluk.