In 2011 vierde de NASA dat de organisatie al dertig jaar aan ruimteonderzoek deed. In die drie decennia hadden spaceshuttles meer dan 355 mensen de ruimte in gebracht, onder andere om het Internationale Ruimtestation ISS te bouwen. Tegenwoordig zijn vijf shuttles buiten bedrijf en heeft de NASA de aandacht verlegd naar verkenning van de diepe ruimte.

De mensheid heeft enorme hoeveelheden geld en tijd geïnvesteerd om het immense heelal te kunnen bestuderen. Dit heeft zelfs diverse astronauten het leven gekost. Toch strekken de bewijzen van Gods majesteit zich nog veel verder uit dan wij ooit kunnen meten.

Wanneer je nadenkt over de grote Beeldhouwer en Onderhouder van het heelal, die elke ster bij name kent (Jes. 40:26), ga je begrijpen waarom de psalmdichter David Gods grootheid looft (Ps. 8:2). De vingerafdruk van de Heer zie je terug in ‘de maan en de sterren door u daar bevestigd’ (vs. 4). De Maker van hemel en aarde heerst over alles, en toch is Hij zeer dichtbij al zijn geliefde kinderen. Op intieme en persoonlijke wijze zorgt Hij voor hen allen (vs. 5). In zijn liefde geeft God ons grote macht, verantwoordelijkheid en het voorrecht om de wereld die Hij aan ons toevertrouwd heeft te verzorgen en te verkennen (vs. 6-9).

Wanneer je de met sterren gevulde nachtelijke hemel bestudeert, nodigt je Schepper je uit om met passie en volharding Hem te zoeken. Hij hoort elk gebed en elk loflied dat van onze lippen komt.