De film The King’s Speech uit 2010 vertelt het verhaal van de Engelse koning George VI, die onverwacht de troon besteeg nadat zijn broer er afstand van had gedaan. De Tweede Wereldoorlog stond op het punt van uitbreken, en vanwege de toenemende invloed van de radio, wilde de Engelse regering een welbespraakte leider aan het roer hebben staan. Koning George VI had echter een probleem: hij stotterde.

In de film was het vooral het portret dat van Georges vrouw Elizabeth geschetst werd, dat mij aansprak. Gedurende zijn lange worsteling om zijn spraakprobleem te boven te komen, stond zij naast hem en bemoedigde ze hem. Haar standvastige toewijding was een enorme steun voor hem, toen hij deze uitdaging moest overwinnen en zijn volk de oorlog door moest helpen.

Ook in de Bijbel staan verhalen van dergelijke personen die steun en moed gaven in soms zeer moeilijke omstandigheden. Mozes had Aäron en Hur die hem steunden wanneer Israël oorlog moest voeren (Ex. 17:8-16). Elisabet was een enorme steun voor haar zwangere achternichtje Maria (Luc. 1:42-45).

Na zijn bekering had Paulus de steun van Barnabas nodig, wiens naam letterlijk ‘zoon van de vertroosting’ (of ‘bemoediging’) betekent. De discipelen in Jeruzalem waren bang toen Paulus zich als volgeling van Jezus presenteerde, maar Barnabas nam het, niet zonder risico voor hemzelf, voor hem op (Hand. 9:27). Dankzij zijn steun werd Paulus in de christelijke gemeenschap geaccepteerd. En later vergezelde hij Paulus op zijn zendingsreizen (Hand. 14). Ondanks de vele gevaren werkten ze samen aan de verkondiging van het evangelie.

Ook nu nog geldt voor de gelovigen van Jezus deze opdracht: ‘Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld’ (1 Tess. 5:11). Laten we er van harte toe bereid zijn om anderen te bemoedigen en steun te bieden, in het bijzonder wanneer ze het moeilijk hebben.