‘Je moet naar me luisteren. Ik ben je broer!’ Dat waren de woorden van een bezorgde oudere broer in onze buurt, gericht aan een jonger broertje dat zich verder van hem af begaf dan hem lief was. Het oudere kind was duidelijk beter in staat om in te schatten wat in die situatie het verstandigst was.

Hoevelen van ons hebben het wijze advies van een oudere broer of zus al niet eens in de wind geslagen? Misschien heb je wel eens de gevolgen moeten ondergaan van het negeren van het goede advies van iemand die ouder was dan jij. Nou, dan ben je niet de enige.

Als gelovige heb je allerlei hulpbronnen die je ter beschikking staan. Een van de mooiste daarvan is de familie die je in Jezus hebt: mensen met wie je geestelijk op één lijn zit omdat je allemaal in Hem gelooft. Bij deze familie horen volwassen mannen en vrouwen die God en elkaar liefhebben. Net als het kleine broertje in mijn buurt heb je af en toe een waarschuwend woord nodig om op het juiste pad terug te keren. in het bijzonder speelt dat wanneer je iemand gekwetst hebt, of door iemand gekwetst bent. Het valt niet altijd mee om de juiste keuzes te maken. Toch kun je uit wat Jezus in Matteüs 18:15-20 zegt, opmaken wat je te doen staat wanneer zoiets in je geestelijke familie gebeurt.

Gelukkig geeft onze hemelse Vader ons mensen die bereid zijn ons te helpen om Hem en anderen te eren. En als we luisteren, gaat alles ook beter in onze geestelijke familie (vs. 15).