De meid pakte de kleinste kinderen op en rende het brandende huis uit. Ondertussen riep ze luid naar Jacky van vijf dat hij ook naar buiten moest rennen.

Maar Jacky kwam niet achter haar aan. Een van de toeschouwers buiten reageerde razendsnel. Hij ging op de schouders van een vriend staan, rekte zich uit naar een raam op de eerste verdieping en trok Jacky in veiligheid. Nog geen seconde later stortte het hele dak in. Volgens zijn moeder Susanna was de kleine Jacky ‘een stuk brandhout dat uit het vuur gered was’. Dit ‘stuk brandhout’ zou later bekend worden als de grote rondreizende evangelist John Wesley (1703-1791).

Susanna Wesley haalde een tekst uit Zacharia aan, een profeet die bijzondere inzichten in Gods karakter doorgeeft. Hij had een visioen waarin Satan naast de hogepriester Jozua stond om hem voor de Heer aan te klagen (Zach. 3:1). Maar de Heer wijst Satans aanklacht af en bestraft hem met de woorden: ‘Is deze Jozua niet een stuk zwartgeblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt?’ (vs. 2). Tegen de hogepriester zelf zegt Hij: ‘Hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad’ (vs. 4).

Daarna biedt de Heer Jozua een bijzondere uitdaging, en een kans: ‘Indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring’ (vs. 7).

Wat een prachtig beeld biedt Zacharia hier van de gaven die we van God krijgen door het geloof in Jezus. Hij rukt ons uit het vuur, reinigt ons en werkt in ons wanneer we de leiding van zijn Geest volgen. Je zou kunnen zeggen dat we allemaal Gods brandhout zijn dat Hij uit het vuur gered heeft.