Teresa Prekerowa was nog maar een tiener toen de Duitsers aan het begin van de Tweede Wereldoorlog haar vaderland Polen binnenvielen. Al snel begonnen haar Joodse buren te verdwijnen, gearresteerd door de nazi’s; zo begon de Holocaust. Daarom riskeerden Teresa en vele andere Polen hun leven door hun Joodse landgenoten uit het getto van Warschau en de vernietiging door de nazi’s te redden. Later werd Teresa een van de voornaamste historici van de oorlog en de Holocaust, maar het was haar moed om tegen het kwaad van de ‘Endlösung’ in weerstand te bieden, waaraan ze te danken had dat haar naam aan de lijst van ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ van Yad Vashem toegevoegd werd.

Er is moed voor nodig om je tegen het kwaad te verzetten. Aan de gelovigen in Efeze schreef Paulus: ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen’ (Ef. 6:12). Deze strijd tegen onzichtbare krachten kunnen we duidelijk niet alleen aan, en daarom heeft God ons de nodige geestelijke hulpmiddelen gegeven (de ’wapenrusting van God’) zodat we ‘stand kunnen houden tegen de listen van de duivel’ (vs. 11).

Wat kan dat inhouden, dat je moedig weerstand biedt? Het kan zijn dat je tegen onrechtvaardigheid strijdt, of opkomt voor iemand van wie je weet dat hij kwetsbaar of slachtoffer is. Wat een dergelijk conflict ook met zich mee kan brengen, houd goede moed: God heeft ons al alles gegeven wat we nodig hebben om voor Hem stand te houden en ons tegen het kwaad te verzetten.