In 2017 veroorzaakte de orkaan Harvey rampzalige overstromingen in het oosten van de staat Texas. Door de hoosbuien zaten duizenden mensen in hun huis vast. Ze konden geen kant op. Toen kwam er iets op gang wat de ‘Texas Navy’ genoemd werd: talloze burgers kwamen met boten uit andere delen van de staat en heel het land om te helpen de gestrande mensen te evacueren.

De actie van al die dappere, meelevende mannen en vrouwen doet me denken aan de woorden van Spreuken 3:27. In die tekst worden we opgeroepen om waar het in onze macht ligt, anderen te helpen. In de nasleep van Harvey hadden die mensen de gelegenheid om anderen in nood te helpen omdat ze zelf een boot hadden. En dat deden ze dan ook. Uit hun actie blijkt de bereidheid om dat wat je tot je beschikking hebt in te zetten om anderen te helpen.

We voelen ons niet altijd opgewassen tegen de taak waarvoor we staan. Vaak raken we verlamd door de gedachte dat we de nodige vaardigheden, middelen of tijd missen om anderen te helpen. In dergelijke situaties houden we ons al snel afzijdig, en vergeten we wat we wel hebben waarmee we anderen tot hulp zouden kunnen zijn. De ‘Texas Navy’ kon het stijgende water niet tegenhouden of een wet aannemen om de centrale overheid te hulp te laten schieten. Maar ze gebruikten wat ze hadden, hun eigen boten, om de diepe nood van hun medemensen te lenigen. Laten wij allemaal onze ‘boten’ tevoorschijn halen en mensen helpen.