Ik heb een schitterende foto van een jongeman op een paard in de herfst, die in de bergen van Colorado staat en erover nadenkt welk van de paden die voor hem liggen hij zal volgen. Hij doet me denken aan een gedicht van Robert Frost (1874-1963) getiteld ‘The Road Not Taken’. Daarin denkt Frost na over twee paden die voor hem liggen. Beide zien er even uitnodigend uit, maar hij betwijfelt of hij ooit nog op die plek terug zal komen en moet er één kiezen. Uiteindelijk doet hij dat, en in het gedicht zegt hij: ‘I took the one less traveled by, and that has made all the difference.’ Hij koos het pad dat het minst bereisd was, en dat bleek een allesbepalende keus voor de rest van zijn leven te zijn.

In zijn ‘bergrede’ (Mat. 5-7) zegt Jezus: ‘Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden’ (Mat. 7:13-14).

Op onze reis door het leven komen we voor allerlei keuzes te staan. Er zijn vele paden die we kunnen volgen. Vele ervan lijken veelbelovend en aantrekkelijk, maar er is er maar één dat naar het leven leidt. Jezus roept ons op de weg van het discipelschap en de gehoorzaamheid aan Gods Woord te gaan, om niet de massa, maar Hem te volgen.

Als je nadenkt over de weg die voor je ligt, bid dan dat God je de wijsheid en moed zal geven om zijn weg te volgen, de enige weg naar het leven. Het zal een allesbepalende keuze blijken te zijn voor jezelf en de mensen om je heen.