Caitlyn was met vrienden aan het zwemmen in de Golf van Mexico, toen ze een haai tegenkwam die zich in haar been vastbeet en haar weg wilde trekken. Om de aanval tegen te gaan stompte Caitlyn de haai op zijn neus. Het roofdier liet los en zwom verslagen weg. Door zijn beet was haar been op verschillende plekken gewond, zodat er meer dan honderd hechtingen nodig waren. Maar de haai had Caitlyn moeten laten gaan.

Door dit verhaaltje moest ik denken aan het feit dat Jezus de dood een dreun heeft gegeven, zodat die nu zijn macht kwijt is om Jezus’ volgelingen te intimideren of te verslaan. Petrus zegt: ‘De dood kon zijn macht over hem [Jezus] niet behouden’ (Hand.2:24).

Deze woorden sprak de apostel tot een grote menigte in Jeruzalem. Misschien waren er onder zijn toehoorders velen die een paar weken ervoor ‘kruisig hem’ geroepen hadden, toen Jezus in het openbaar terechtstond (Mat. 27:22). Als gevolg daarvan sloegen Romeinse soldaten Hem aan een kruis, waar Hij bleef hangen tot ze er zeker van waren dat Hij dood was. Jezus’ lichaam werd naar een graf gebracht waar Hij enkele dagen bleef tot God Hem uit de dood deed opstaan. Na zijn opstanding spraken en aten Petrus en andere volgelingen met Jezus. Veertig dagen na zijn opstanding zagen ze hoe Hij naar de Hemel opsteeg (Hand. 1:9).

Het aardse leven van Jezus eindigde te midden van lijden en marteling, maar Gods kracht overwon het graf. Om die reden mist de dood (of welke andere worsteling dan ook) het vermogen om ons voor altijd in zijn greep te houden. Op een dag zullen alle gelovigen opstaan om als nieuwe mensen in Gods aanwezigheid eeuwig te leven. Als je je op die toekomst richt, kan dat helpen om in het heden ware vrijheid te vinden.