Een man begon een rechtszaak tegen een vrouw, van wie hij beweerde dat ze zijn hond in haar bezit had. Voor de rechter verklaarde de vrouw dat het beest niet van de man kon zijn en vertelde ze waar ze hem gekocht had. De rechter liet het beest los in de rechtszaal, waarna de waarheid direct boven tafel kwam. Kwispelend liep de hond rechtstreeks naar de man toe.

Salomo moest in de tijd van het oude Israël rechtspreken in een situatie die hier wel wat op leek. Twee vrouwen beweerden dat ze de moeder van een en hetzelfde jongetje waren. Nadat hij hen beiden aangehoord had, gaf Salomo de opdracht om het kind in tweeën te delen en beide vrouwen een helft te geven. Een van de vrouwen smeekte Salomo om het kindje dan maar aan de andere vrouw te geven. De echte moeder koos ervoor het leven van haar baby te redden, zelfs als dat betekende dat ze hem niet terugkreeg (1 Kon. 3:26). Hierop gaf Salomo het kindje juist aan haar.

Er is veel wijsheid nodig om te zien wat eerlijk en juist is, wat goed is en verkeerd. Als je echt op wijsheid uit bent, dan kun je God vragen om je een hart te geven dat kan onderscheiden, precies zoals Salomo deed (vs. 9). Dat gebed kan God verhoren door je te helpen je eigen behoeften en verlangens af te zetten tegen het belang van anderen. Ook kan Hij je helpen voordelen op de korte termijn af te wegen tegen die op de lange (en soms eeuwige) termijn, zodat je door hoe je leeft Hem kunt eren.

Onze God is niet alleen een volmaakt wijze rechter, maar ook een persoonlijke raadgever die ons graag in zijn goddelijke wijsheid laat delen (Jak. 1:5).