In 2005 vervalste ene Collins een rapport waardoor een zekere McGee vier jaar gevangenisstraf kreeg. Na zijn veroordeling zwoer McGee dat hij na zijn vrijlating Collins zou opzoeken en hem ‘terug zou pakken’. Uiteindelijk werd McGee vrijgesproken, maar toen was hij alles al kwijtgeraakt. Ondertussen kwam uit dat Collins talloze valse rapporten had opgesteld. Hij raakte zijn baan kwijt en verdween zelf voor geruime tijd achter de tralies. Maar beide mannen kwamen tot geloof terwijl ze in de gevangenis zaten.

In 2015 kwamen ze erachter dat ze collega’s waren bij een en dezelfde christelijke organisatie. Collins herinnert zich dat McGee tegen hem zei: ‘Ik kan het eerlijk gezegd niet uitleggen; ik kan alleen maar “sorry” zeggen.’ ‘Dat,’ zei McGee verder, ‘was wat ik vooral wilde horen.’ En hij vergaf het de ander van harte. De mannen konden zich met elkaar verzoenen omdat ze allebei de ongelooflijke liefde en vergeving van God hadden ervaren die ons het vermogen geeft om te vergeven ‘zoals de Heer vergeven heeft’ (Kol. 3:13).

Tegenwoordig zijn de twee mannen goed bevriend. ‘Samen hebben we één missie (. . .) om aan de wereld te laten weten dat je je trots moet afleggen en je excuses moet aanbieden, wanneer je iemand dat schuldig bent,’ vertelt Collins. ‘En als je iets tegen iemand hebt, moet je je bitterheid laten varen, want dat is zoiets als vergif innemen en hopen dat de ander erdoor geraakt wordt.’

God roept de gelovigen om in vrede en eenheid met elkaar samen te leven. Als je ‘iemand iets te verwijten hebt’, dan kun je het bij Hem neerleggen. Hij zal je zeker helpen om je met de ander te verzoenen (vs. 13-15; Fil. 4:6-7).