Hoewel hij aan bed gebonden was, breide Morrie Boogaart (92 jaar oud) mutsen voor de daklozen in Michigan. In vijftien jaar tijd zou hij ruim 8000 mutsen gebreid hebben. In plaats van bezig te zijn met zijn leeftijd of zijn gebreken, steeg Boogaart boven zichzelf uit en deed hij wat hij kon om anderen te helpen. Zoals hij zei gaf zijn ‘arbeid’ hem een goed gevoel en een doel in zijn leven. Hij zei: ‘Dit blijf ik doen tot ik naar de Heer ga’, wat in februari 2018 het geval was. Hoewel de meeste personen die een muts van hem dragen zijn verhaal niet zullen kennen en niet weten wat hij voor elk hoofddeksel opgaf, is Boogaarts simpele daad van volharding een inspirerend voorbeeld voor mensen over de hele wereld.

Ook wij kunnen boven onze eigen worstelingen uitstijgen en het belang van de ander vooropstellen. Daarmee volg je het voorbeeld van onze liefdevolle, meevoelende Redder Jezus Christus (Fil. 2:1-5). De mens geworden God, de Koning der koningen die in ware nederigheid ‘de gestalte van een slaaf aannam’ (vs. 6-7). Hij bracht het ultieme offer van zijn leven en ging voor ons aan het kruis (vs. 8). Jezus gaf alles op voor ons, en dat allemaal tot eer van God de Vader (vs. 9-11).

Voor ons die Jezus volgen is het een voorrecht om door daden van barmhartigheid liefde en medeleven te tonen voor andere mensen. Ook als je denkt dat je niet veel te bieden hebt, ligt een houding van dienstbaarheid binnen je bereik. We kunnen actief uitzien naar gelegenheden om een verschil te maken in het leven van een ander door gewoon te doen wat onze hand vindt om te doen.