Op een keer reed ik tachtig kilometer om een moeilijk gesprek met een medewerker te hebben. Van een collega had ik gehoord dat hij onze organisatie niet op een goede manier vertegenwoordigde en ik maakte me zorgen om onze reputatie. Ik voelde me gedrongen hem mijn mening te laten weten in de hoop dat hij andere keuzes zou maken.

In 1 Samuël 25 nam iemand van wie je het niet zou verwachten een groot persoonlijk risico om een toekomstige koning van Israël te confronteren met een rampzalige keus die deze op het punt stond te maken. Abigaïl was getrouwd met Nabal, een man wiens karakter maar al te goed bij zijn naam paste (‘dwaas’, vs. 3, 25). Nabal had geweigerd David en zijn manschappen het gebruikelijke loon te geven voor het beschermen van zijn kudden (vs. 10-11). Abigaïl kwam ter ore dat David van plan was wraak te nemen op Nabal en hem en zijn knechten om te brengen. Ze wist dat haar man te koppig was om zijn gedrag te veranderen en bereidde een vredesoffer voor. Ze reed naar David toe en wist hem over te halen zijn plannen te herzien (vs. 18-31).

Hoe is Abigaïl hierin geslaagd? Eerst stuurde ze ezels volgeladen met voedsel naar David en zijn mannen om de schuld van haar man te vereffenen. Daarna zocht ze zelf David op en confronteerde hem met de waarheid. In alle wijsheid wees ze David op Gods roeping voor zijn leven. Als hij zijn verlangen naar wraak opzij zou zetten, dan zou hij ‘niet gehinderd worden doordat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten’ (vs. 31), als hij eenmaal koning geworden was.

Het kan iedereen overkomen dat je gevaarlijk dicht bij een foute keuze komt, waardoor anderen gekwetst en je eigen functioneren in de toekomst gefrustreerd zou worden. Misschien ken je zo iemand. Kan het zijn dat God jou, net als Abigaïl, roept om een moeilijk gesprek met hem of haar te hebben?