Ik zat met een groot academisch project in mijn maag en vreesde dat ik het niet voor de deadline kon afronden. Toen ik daar middenin zat, kreeg ik van drie verschillende vriendinnen een bemoedigend briefje. Een van hen schreef: ‘Toen ik vandaag aan het bidden was, bracht God me jou in gedachten.’ Ik voelde me vereerd en bemoedigd omdat deze vrienden contact met me zochten terwijl ze niet eens wisten waar ik op dat moment doorheen ging. Ik geloof vast en zeker dat God hen gebruikte als zijn boodschappers en me zo liet merken hoezeer Hij van me hield.

De apostel Paulus wist alles over de kracht van het gebed toen hij een brief aan de gelovigen in Korinte schreef. Hij vertrouwde erop dat God hen uit gevaarlijke situaties zou redden zoals ‘ook u ons tot steun bent door voor ons te bidden’ (2 Kor. 1:10-11). Wanneer God dan hun gebeden verhoorde, zouden zij Hem loven terwijl ‘uit talloze monden’ de dankzegging klonk (vs. 11).

Mijn vriendinnen en de mensen die voor Paulus baden, waren actief in de ‘dienst van de voorbede’, die door Oswald Chambers ‘een verborgen dienstbetoon’ genoemd wordt, ‘die vrucht voortbrengt waardoor de Vader verheerlijkt wordt’. Als je je verstand en hart op Jezus richt, dan vormt Hij je. Dat blijkt onder meer in de manier waarop je bidt. Hij stelt je in staat om het geschenk van de ware voorbede te geven aan vrienden, familieleden en zelfs vreemden.

Is er iemand die God je in gedachten brengt en op je hart legt om vandaag voor te bidden?