Diane luisterde toe hoe de anderen in de groep om gebed vroegen voor familieleden of vrienden die het moeilijk hadden of ziek waren. Zelf had ze een familielid dat al jaren met een verslaving worstelde. Toch hield ze haar mond. Ze kon niet meer tegen de blik in de ogen van de mensen of de vragen of het ongevraagde advies die vaak kwamen als ze erover vertelde. Dit was een verzoek dat beter niet hardop uitgesproken kon worden. Anderen begrepen gewoon niet hoe iemand die in Jezus kon geloofde het toch elke dag weer zo moeilijk kon hebben met zo’n verslaving.

Hoewel Diane haar vraag om gebed niet met die groep deelde, had ze wel een paar goede vrienden aan wie ze gevraagd had met haar te bidden. Samen vroegen ze God om de betreffende persoon te bevrijden uit de zeer reële greep van de verslaving, zodat hij zijn vrijheid in Christus zou kennen. En ze baden ervoor dat Diane de rust en het geduld zou krijgen die ze nodig had. Terwijl ze bad, vond ze troost en kracht in haar relatie met de Heer.

Velen van ons hebben serieuze, aanhoudende gebeden waarvan het lijkt of ze niet verhoord worden. Maar je mag er zeker van zijn dat God er om geeft en dat Hij al je vragen hoort. Hij wil graag dat je dicht bij Hem leeft en dat je ‘verheugd bent met de hoop die je hebt, standvastig bent wanneer je tegenspoed ondervindt en onophoudelijk bidt’ (Rom. 12:12). Op Hem kun je bouwen.