Ik zat in de binnenhof van de Kerk van de Visitatie in Ein Karim bij Jeruzalem en werd overweldigd door de schitterende aanblik van zevenenzestig mozaïeken met de tekst van Lucas 1:46-55 in evenzovele talen. Deze verzen, die traditioneel bekend staan als het Magnificat (van het Latijnse woord voor ‘groot maken’), bevatten Maria’s blijde reactie op de aankondiging dat ze een bijzonder kind zal krijgen, die de Redder van Israël zal zijn.

In elk mozaïek staan de woorden die Maria sprak, zoals ‘Mijn prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder (. . .) Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam’ (vs. 46-49). Het bijbelse lied dat in al die talen weergegeven wordt, is Maria’s loflied op de trouw van God voor haar en het volk van Israël.

Als dankbare ontvanger van Gods genade verheugt Maria zich over haar redding (vs. 47). Ze beseft dat Gods genade zich al vele generaties lang over de Israëlieten uitstrekt (vs. 50). Als ze terugdenkt aan de manier waarop God voor het volk heeft gezorgd, looft Maria God om de machtige daden die Hij omwille van zijn volk heeft laten zien (vs. 51). Ook dankt ze God en erkent ze dat Hij van dag tot dag voor zijn volk zorgt (vs. 53).

Maria laat zien dat het navertellen van de geweldige dingen die God voor ons gedaan heeft een goede manier is om Hem te loven, en tot grote vreugde kan leiden. Denk in deze kersttijd aan Gods goedheid, die Hij je het afgelopen jaar heeft betoond. Zo creëer je met je woorden van lof en prijs een prachtig mozaïek.