Drie straaljagers jankten door de lucht boven ons huis. Ze vlogen in zo’n strakke formatie dat het er wel één leek. ‘Wauw,’ zei ik tegen mijn man Dan. ‘Indrukwekkend,’ beaamde hij. We wonen vlakbij een militair vliegveld, en het is niet ongebruikelijk dat er straaljagers overkomen. Toch vraag ik me iedere keer weer af: hoe kan het dat ze zo dicht bij elkaar vliegen, maar nooit de controle kwijtraken? Ik ben erachter gekomen dat één antwoord op de vraag luidt: nederigheid. In het vertrouwen dat de leider precies de juiste richting op gaat met precies de juiste snelheid, geeft de piloot die volgt iedere neiging op om van richting te veranderen of het traject van zijn leider in twijfel te trekken. Zo vliegen ze in formatie en volgt elk de leider zo exact mogelijk. Zo wordt het team sterker.

Van volgelingen van Jezus wordt ook zoiets gevraagd: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen’ (Luc. 9:23).

Zijn weg was er een van zelfverloochening en lijden, en het kan moeilijk zijn om Hem daarop te volgen. Maar om werkelijk leerling van Hem te zijn, wordt ook van ons gevraagd om elk zelfzuchtige verlangen af te schudden en elke dag onze geestelijke last op ons te nemen. Als je zo meer de ander dan jezelf dient bijvoorbeeld, dan volg je Hem zo exact mogelijk.

Het biedt een geweldige aanblik als mensen zo in nederigheid dichtbij God leven. Als je Hem volgt en zo dicht mogelijk bij Jezus blijft, dan kan het lijken of je één met Hem bent. Dan zien andere mensen niet jou, maar Hem. Met één simpel woord is uit te drukken hoe dat eruitziet: ‘Wauw!’