Een gezagsgetrouwe, eerlijke man kreeg een voicemail-bericht dat luidde: ‘Dit is agent die-en-die van de politie. Wilt u alstublieft het volgende nummer bellen?’ Zodra de man het berichtje hoorde, sloeg de bezorgdheid toe. Hij vreesde dat er iets heel erg mis was. Hij durfde niet terug te bellen en bracht diverse slapeloze nachten door waarbij hij zich allerlei nare scenario’s in het hoofd haalde. Hij was bang dat hij in de problemen zat. De agent belde niet meer terug, maar het duurde weken voor zijn bezorgdheid begon af te nemen.

Jezus stelde een interessante vraag over bezorgdheid: ‘Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?’ (Mat. 6:27). Misschien helpt deze gedachte om iets te doen aan onze neiging om bezorgd te zijn. Het wijst er immers op dat je er niets aan hebt voor de situatie waarover je bezorgd bent.

Wanneer er zich problemen aan de horizon aandienen, kan de volgende benadering misschien helpen. Hij bestaat uit twee stappen: kom in actie en vertrouw op God. Als er een manier is om iets aan het probleem te doen, probeer dat dan. Je kunt God vragen je op een weg te zetten waar je er iets aan kunt doen. Maar als er niets is wat je kunt doen, dan is er altijd nog de troost dat God zich nooit in die situatie bevindt. Hij kan altijd iets doen om je te helpen. Je mag elke situatie in vertrouwen bij Hem neerleggen.

Als je in een situatie terechtkomt waar het logisch lijkt om je zorgen te maken, luister dan naar de geïnspireerde woorden van David, die zelf met meer dan genoeg moeilijkheden en zorgen te maken had. Zijn conclusie was: ‘Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen’ (Ps. 55:23). Een mooi alternatief voor bezorgdheid.