Toen de beëdiging van de eerste Afro-Amerikaanse president van de VS op tv uitgezonden werd, bood de camera een overzicht van de enorme massa van bijna twee miljoen mensen die op de gebeurtenis afgekomen waren. Bob Schieffer, correspondent van CBS News, merkte op: ‘De ster van deze show is het “wide shot”.’ Een wide shot is een breed camerabeeld dat iets in zijn geheel laat zien. In dit geval was dat de enige manier om de massa in beeld te krijgen die zich uitstrekte van het Lincoln Memorial tot het Capitool.

In de Bijbel vangen we een glimp op van een nog grotere massa die één is in het geloof in Jezus Christus: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie (. . .)om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht’ (1 Pet. 2:9).

Dit is geen beeld van een kleine groep bevoorrechte personen, maar de niet te tellen vrijgekochte mensen ‘uit alle landen en volken, van elke stam en taal’ (Op. 5:9). Nu zijn we nog over de hele aarde verspreid. Velen voelen zich geïsoleerd en moeten lijden verduren vanwege hun trouw aan Jezus. Maar door de lens van Gods Woord zien we het totaalplaatje van al onze broeders en zusters in het geloof, die samen voor de troon staan om Hem te eren die ons bevrijd heeft en aan wie we toebehoren.

Laten we tezamen Hem loven die ons uit het duister gebracht heeft, zodat we in het licht zijn!