‘Wat zijn diatomeeën?’ vroeg ik aan mijn vriendin. Ik leunde over haar schouder heen om naar de foto’s op haar mobiel te kijken, die ze door een microscoop genomen had. ‘O, dat zijn een soort algen, maar moeilijker te zien. Soms moet je een druppel olie op de lens doen, of moeten ze dood zijn om ze te kunnen zien,’ legde ze uit. Verbaasd zag ik de foto’s langskomen toen ze erdoorheen scrolde. Ik kon er niet over uit hoe oneindig gedetailleerd het leven was dat God gemaakt heeft, soms zo klein dat je een microscoop nodig hebt om het te kunnen zien!

Gods schepping en zijn werken zijn zonder einde. In het boek Job wijst een van Jobs vrienden, Elihu, daarop als hij ziet hoe zijn vriend worstelt met zijn verlies. Elihu daagt Job uit met zijn vragen: ‘Laat dit tot je doordringen, Job, sta even stil en heb oog voor Gods wonderen. Weet jij hoe God ze onder zijn bevel brengt, hoe zijn licht de wolken doorboort? Weet jij hoe de wolken blijven zweven, hoe hij die alles weet zijn wonderen verricht?’ (Job. 37:14-16). Wij als mensjes kunnen nog geen greintje van de volle complexiteit en omvang van God en zijn scheppingswerk bevatten.

Zelfs de delen van Gods schepping die voor ons blote oog onzichtbaar zijn, weerspiegelen zijn heerlijkheid en macht. Zijn heerlijkheid is overal om ons heen. Wat we ook moeten doormaken, God is aan het werk, ook als we het niet kunnen zien of begrijpen. Laten we Hem vandaag loven, want ‘Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, ontelbaar zijn de wonderen die hij verricht’ (Job. 5:9).