De actrice Diane Kruger kreeg een rol aangeboden waarmee ze alle kans had om door te breken. Maar daarvoor moest ze een jonge vrouw spelen die haar man en kind kwijtraakte, en een dergelijk groot verdriet had ze zelf nooit meegemaakt. Ze wist niet of ze de rol op een geloofwaardige manier zou kunnen spelen. Maar ze nam de rol aan en om zich erop voor te bereiden bezocht ze heel aantal bijeenkomsten voor mensen die door een diep dal van zwaar verlies en verdriet heen gingen.

In het begin kwam ze met allerlei gedachten en suggesties, wanneer mensen in de groep hun verhaal deden. Net als de meesten van ons wilde ze gewoon helpen. Maar na verloop van tijd hield ze steeds vaker haar mond. Het enige wat ze nog deed was luisteren. Pas toen begon ze echt te leren wat het betekende om in hun schoenen te staan. De enige manier om dat te beseffen, was door haar oren te gebruiken.

Jeremia’s aanklacht tegen de mensen, was dat ze weigerden hun ‘oren’ te gebruiken en niet naar de stem van de Heer luisterden. De profeet nam bepaald geen blad voor de mond. Een ‘dwaas en onverstandig volk’ noemde hij hen (Jer. 5:21). God werkt doorlopend in ons leven en spreekt woorden van liefde, onderwijs, bemoediging en waarschuwing. Het verlangen van de Vader is dat jij en ik hiervan leren en volwassen worden. Allemaal hebben we daarvoor de instrumenten gekregen die we nodig hebben, zoals onze oren. De vraag is: gebruiken we ze waarvoor ze bedoeld zijn, en luisteren we echt naar de Vader als Hij vertelt wat Hij op zijn hart heeft?