Krista stond op een ijskoude dag midden in de winter aan de rand van een meer, en keek naar de schitterende vuurtoren die volledig onder de sneeuw zat. Ze pakt haar telefoon om wat foto’s te maken, maar haar bril besloeg helemaal. Hoewel ze vrijwel niets zag, richtte ze haar camera op de vuurtoren en maakte vanuit verschillende hoeken een foto. Toen ze deze later terugzag, merkte ze dat de camera zo stond dat ze alleen maar selfies had gemaakt. Ze moest er zelf om lachen. ‘Ik was alleen maar op mezelf gefocust. Het enige wat ik zag, was mijzelf.’ Door Krista’s foto’s moest ik aan een soortgelijke fout denken, die we allemaal wel maken: je kunt zo op jezelf gefocust zijn, dat je het grotere plaatje van Gods plan uit het zicht verliest.

Johannes, de achterneef van Jezus, wist heel goed dat het niet om hemzelf draaide. Vanaf het allereerste begin besefte hij dat het zijn taak of roeping was om andere mensen op Jezus te wijzen, de Zoon van God. ‘Daar is het lam van God,’ zei hij toen hij zag dat Jezus met zijn volgelingen naar hem toekwam (Joh. 1:29). En: ‘Ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden’ (vs. 31). Toen zijn leerlingen hem later kwamen vertellen dat Jezus zijn eigen volgelingen kreeg, zei Johannes: ‘Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden.” (. . .) Hij moet groter worden en ik kleiner’ (Joh. 3:28-30).

Laat Jezus het centrale focuspunt van ons leven zijn, en laten we Hem met heel ons hart liefhebben.