Laatst moest ik denken aan een advies dat een vriend van me mij ooit gaf. Hij is radiopresentator, en toen hij aan het begin van zijn carrière stond, vond hij het moeilijk om met zowel kritiek als lof om te gaan. Hij had het idee dat God hem aanspoorde om ze allebei op te slaan en goed te bewaren. Wat is de zin hiervan? Leer wat je kunt van kritiek en aanvaard lof. Sla ze dan beide op en ga rustig en nederig door in Gods genade en kracht.

Kritiek en lof kunnen een sterke emotionele reactie in ons oproepen. Als je er niets mee doet, kan het overgaan in zelfhaat of een te groot ego. In het boek Spreuken lees je over de voordelen van bemoediging en wijze raad: ‘Een goed bericht verkwikt het lichaam. Wie luistert naar de lessen van het leven schaart zich onder de wijzen. Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort, wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij’ (Spr. 15:30-32).

Als je vermaand wordt, dan kun je ervoor kiezen om je erdoor te laten aanscherpen. Wijs wordt je door de lessen van het leven ter harte te nemen (vs. 31). En als je gezegend wordt met lovende woorden, dan kun je je vernieuwd en dankbaar voelen. Als je in alle nederigheid met God leeft, kan Hij je helpen om te leren van zowel kritiek als lof, die op te slaan en met Hem verder te gaan (vs. 33).