Ernest Hemingway werd eens gevraagd of hij een prikkelend verhaal kon schrijven in zes woorden. Zijn antwoord: ‘Te koop: baby-schoenen. Nooit gedragen.’ Dit verhaaltje van Hemingway is sterk, want als vanzelf ga je de details invullen. Waren de schoentjes gewoon niet nodig omdat het om een gezond kindje ging? Was er misschien sprake van een tragisch verlies, waar Gods liefde en troost voor nodig waren?

Een goed verhaal prikkelt de verbeelding. Het hoeft je dan ook niet te verrassen dat het grootste verhaal dat ooit geschreven is, het vuur van onze creativiteit hoog opstookt. Gods verhaal kent één centrale plot: Hij heeft alles geschapen; wij (de mens) zijn in zonde vervallen; Jezus is naar de aarde gekomen, gestorven en weer opgestaan om ons van de zonde te verlossen; nu wachten we op zijn terugkeer, waarna Hij alles zal herstellen.

Hoe moet je leven, nu je weet wat er gebeurd is en wat er nog moet komen? Als Jezus zijn hele schepping uit de klauwen van het kwaad redt, dan moeten wij ‘ons ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht’ (Rom. 13:12). Dit betekent ook dat je je door Gods kracht van de zonde afwendt en ervoor kiest om Hem en de ander waarlijk lief te hebben (vs. 8-10).

Het concrete gevecht dat jij samen met Jezus aangaat tegen het kwaad, hangt af van de gaven die je hebt gekregen en de noden die je ziet. Gebruik dus je verbeelding en kijk goed om je heen. Zoek de mensen die gewond zijn en wenen, en laat je leiden om hun iets van Gods gerechtigheid, liefde en troost te schenken.