‘Op een dag zet ik nog eens alles op Facebook, niet alleen de mooie dingen!’

Deze opmerking van mijn vriendin Sue, die ze tussen neus en lippen door maakte terwijl ze met haar man zat te lunchen, maakte me aan het lachen. Maar hij zette me ook aan het denken. Sociale media zijn mooi. Ze helpen je om de jaren door met vrienden contact te houden, hoe ver weg ze ook wonen. Maar als je niet uitkijkt, kan het ook een volkomen onrealistisch beeld van het leven geven. Als het meeste wat je van anderen ziet de mooie dingen zijn en de ‘hoogtepunten’ in hun leven, dan kun je gaan denken dat het leven van die anderen alleen maar geweldig is. Dan kun je je gaan afvragen waar het in jouw eigen leven toch zo vreselijk is misgegaan.

Jezelf vergelijken met anderen maakt eigenlijk alleen maar ongelukkig. Toen de leerlingen van Jezus de neiging kregen zich met elkaar te vergelijken, drukte de Heer dit onmiddellijk de kop in (Luc. 9:46; 22:24). Kort na zijn opstanding zei Jezus tegen Petrus dat hij zwaar zou lijden om zijn geloof. Petrus wees naar Johannes en vroeg: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen’ (Joh. 21:21-22).

Jezus wees Petrus op de beste remedie tegen een ongezonde manier om je met elkaar te vergelijken. Als je gericht bent op God en alles wat Hij voor ons gedaan heeft, dan vallen je egocentrische gedachten als vanzelf weg en verlang je ernaar om hem te volgen. In plaats van de wedijver en stress die de wereld kenmerken, geeft Hij je zijn liefdevolle aanwezigheid en vrede. Hij is met werkelijk niets te vergelijken.