Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitse bezetter steeds harder ging optreden, dook het gezin van Anne Frank onder op een plek waar ze zo veilig mogelijk de oorlog hoopten door te komen. Twee jaar lang verbleven ze daar, tot ze ontdekt en naar aan kamp gestuurd werden. In het bekende dagboek dat ze bijhield, schreef Anne (vrij geciteerd) het volgende: ‘Uiteindelijk is een vriendelijke en zachtmoedige geest het scherpste wapen dat er is.’

Zachtmoedigheid kan een lastige zaak zijn, wanneer je met het echte leven te maken hebt.

In Jesaja 40 geeft de profeet een beeld van God waarin Hij tegelijk zachtaardig en krachtig is. In vers 11 lees je: ‘Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.’ Dit vers wordt echter direct voorafgegaan door het volgende: ‘Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen’ (vs. 10). Vol kracht, maar ook zachtmoedig wanneer het erom gaat de kwetsbaren te beschermen.

Denk ook aan Jezus, die een zweep maakte en gebruikte toen Hij in de tempel de tafels van de geldwisselaars omver smeet, maar ook zeer zachtaardig met de kinderen omging. Met sterke woorden vermaande Hij de farizeeën (Mat. 23), maar vol genade vergaf Hij een vrouw die dat nodig had (Joh. 8:1-11).

Er zijn momenten waarop je krachtig moet opkomen voor de zwakken en andere mensen moet aanmoedigen om rechtvaardigheid na te streven. Aan de andere kant moeten we bekend staan als ‘vriendelijke mensen’, schrijft Paulus (Fil. 4:5). Voor wie God dient, wordt de grootste kracht soms zichtbaar in een zachtmoedig hart dat klopt voor wie in nood zit.