Dat meen je toch niet? Ik was al aan de late kant. En nu stond daar een verkeersbord dat me adviseerde om mijn verwachtingen aan te passen: ‘Ernstige vertraging mogelijk’, stond erop. Het verkeer ging al langzamer rijden.

Ik moest er zelf een beetje om lachen: ik verwacht altijd dat de dingen volgens mijn ideale planning verlopen. Wegwerkzaamheden horen daar niet bij.

In geestelijk opzicht houden maar weinigen van ons rekening met mogelijke crisissen die je afremmen, of je dwingen je route te verleggen. En toch, als ik er goed over nadenk, komen me allerlei omstandigheden in gedachten die me een andere kant opgestuurd hebben dan ik van plan was, in het klein en in het groot. Vertragingen en opstoppingen komen nu eenmaal voor.

Salomo heeft nooit een verkeersbord gezien waarop staat ‘Ernstige vertraging mogelijk’. Toch zet hij in het boek Spreuken onze plannen tegenover de leiding van God. In de parafrase van The Message staat er in Spreuken 16:2: ‘Stervelingen maken uitgebreide plannen, maar God heeft het laatste woord.’ In vers 9 zegt hij hetzelfde nog eens in iets andere woorden: ‘Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat’ (NBV). Met andere woorden: we hebben allerlei ideeën over wat er zou moeten gebeuren, maar soms heeft God voor ons een andere weg in gedachten.

Hoe gemakkelijk is het om deze geestelijke waarheid te vergeten. Je maakt je plannen, en dan vergeet je om Hem te vragen wat zíjn plannen zijn. Als je het dan anders gaat dan je wilt, dan raak je gefrustreerd en geïrriteerd.

Beter dan je hierover zorgen maken, is het (zoals je van Salomo kunt leren) om eenvoudigweg op de leiding van God te vertrouwen, die je stap voor stap brengt waar Hij je hebben wil, terwijl je al biddend Hem zoekt, op zijn leiding wacht en Hem je zo nodig van richting laat veranderen.