Sinds 1989 kiest Keith Wasserman er elk jaar voor om een paar dagen als dakloze te leven. Dit doet hij om te groeien in liefde en mededogen. ‘Ik leef op straat om mijn perspectief te verbreden en mijn inzicht te verdiepen’ in mensen die geen huis hebben om in te wonen, zegt Keith, werkzaam als directeur van de christelijke organisatie Good Works, Inc.

Ik vraag me af of deze aanpak van Keith, om een van de mensen te worden die hij dient, een voorbeeld is van wat Jezus voor ons gedaan heeft. God zelf, de Schepper van alles wat er is, koos ervoor om zich te beperken tot de kwetsbare staat van een baby, om als mens te leven, om te ervaren wat wij ervaren en om uiteindelijk te sterven onder de handen van de mensen, en dat alles opdat wij een relatie met God kunnen ervaren.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt dat Jezus ‘mens is geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel’ (Heb. 2:14). Jezus werd verlaagd tot een positie onder de engelen, al was Hij ook hun Maker (vs. 9). Hij werd mens en stierf, al is Hij onsterfelijk. En Hij leed voor ons, ook al is Hij de almachtige God. Waarom zou Hij zoiets doen? Wel, om ons te kunnen helpen wanneer wij beproefd worden en om verzoening tussen ons en God tot stand te brengen (vs. 17-18).

Mogen wij vandaag zijn liefde ervaren in de wetenschap dat Hij ons als mens begrijpt en de weg voor ons gebaand heeft om ons van onze zonden te reinigen.