Ze had een lange naam, maar het aantal jaren dat ze leefde was nog langer. Madeline Harriet Orr Jackson Williams werd 101 jaar oud. Tijdens haar leven heeft ze twee echtgenoten begraven, die beiden predikant waren. Madeline was mijn grootmoeder en we kenden haar als Momma. Mijn broers, zussen en ik kenden haar heel goed. We woonden bij haar in huis tot haar tweede man haar bij ons weghaalde. Zelfs daarna woonde ze op nog geen tachtig kilometer bij ons vandaan. Onze oma was een zingende, pianospelende, Godvrezende vrouw die de catechismus nog uit haar hoofd kende, en wij kleinkinderen zijn sterk gestempeld door haar geloof.

In 2 Timoteüs 1:3-7 lees je dat Timoteüs’ grootmoeder Loïs en zijn moeder Eunike een enorme impact op zijn leven hebben gehad. Hun leven en hun onderwijs lag stevig verankerd in de Schriften (vs. 5; 2 Tim. 3:14-16), en wat ze in het hart van de jonge Timoteüs zaaiden kwam na verloop van tijd tot grote bloei. Zijn gelovige opvoeding legde niet alleen het fundament voor zijn relatie met God, maar was ook van essentieel belang voor zijn bruikbaarheid in dienst van de Heer (1:6-7).

Net als in de tijd van Timoteüs gebruikt God ook nu nog trouwe mannen en vrouwen om toekomstige generaties te stempelen. Je gebeden, woorden, daden en dienstbaarheid kunnen nadrukkelijk door de Heer gebruikt worden, zowel tijdens je leven als wanneer er je niet meer bent. Om die reden halen mijn broers en zussen en ik nog geregeld herinneringen op aan alles wat we van Momma hebben meegekregen. Mijn gebed is dat haar erfenis ook na ons vruchtbaar mag blijven.