In 2013 begon voor Kim de strijd tegen de kanker. Ze onderging een behandeling, maar vier dagen nadat die afgelopen was, constateerden de artsen dat ze een progressieve longziekte had. Ze gaven haar nog drie tot vijf jaar. Ze was erg verdrietig, en het eerste jaar bad ze geregeld in tranen tot God, terwijl ze haar gevoelens probeerde te verwerken. In 2015 ontmoette ik Kim voor het eerst, en tegen die tijd had ze de situatie aanvaard en liet ze de rest aan God over. Een aanstekelijke vreugde en rust straalden van haar uit. Hoewel ze het soms nog heel moeilijk heeft, verandert God haar hartverscheurende lijden steeds meer in een prachtig getuigenis van hoop en dankbaarheid, waarmee ze vele anderen bemoedigt.

Hoe ernstig de omstandigheden ook kunnen zijn, God is in altijd in staat ons huilen in dansen om te zetten. Hij geneest niet altijd, zoals wij het hopen of verwachten, maar op zijn beleid kunnen we altijd blijven vertrouwen (Psalm 30:2-4). Hoe moeilijk de weg misschien ook is die je moet gaan, er zijn altijd talloze redenen om Hem te loven (vs. 5). In God mag je je vreugde vinden, in Hem die je vaste geloof steeds steviger maakt (vs. 6-8). Je mag het tot Hem uitroepen om genade (vs. 9-11) en je verblijden in de hoop die hij aan talloze aangevochten aanbidders gebracht heeft. Alleen God kan onze tranen van wanhoop veranderen in een diepe vreugde die niet van de omstandigheden afhangt (vs. 12-13).

Als onze genadige God je zo troost in je verdriet, dan omringt Hij je met zijn vrede, en geeft Hij je de kracht om zijn barmhartigheid weer door te geven. Onze Heer van liefde en trouw kan je tranen in gejubel veranderen, en dat doet Hij ook. En dat leidt weer tot diep vertrouwen, lofprijzing en misschien wel een vreugdevolle dans.