Een bekende uitspraak van Winnie de Pooh luidt: ‘Als het lijkt of degene tegen wie je spreekt niet luistert, heb dan geduld. Misschien heeft hij alleen maar een plukje dons in zijn oor.’

Door de jaren heen heb ik geleerd dat Winnie de Pooh hier misschien wel een punt heeft. Als iemand niet naar je wil luisteren, ook al zou het in zijn voordeel kunnen zijn om je advies op te volgen, dan komt het wellicht doordat er een plukje dons in zijn oor zit. Of misschien zit er iets anders in de weg. Sommige mensen vinden het moeilijk om te luisteren omdat ze aan de grond zitten of ontmoedigd zijn.

Mozes vertelt dat hij tot het volk Israël sprak, maar dat ze niet luisterden omdat ze moedeloos waren en een zwaar leven hadden (Ex. 6:9). Het woord ‘moedeloos’ dat hier gebruikt wordt, is in het Hebreeuws letterlijk ‘kortademig’. In dit geval is het een gevolg van hun bittere slavernij in Egypte. Daarom vroeg Israëls weigering om naar Mozes woorden te luisteren om begrip en mededogen, niet om schop onder hun achterste.

Wat moet je doen wanneer de ander niet luistert? De wijze woorden van Winnie de Pooh luiden: ‘Heb geduld.’ In de woorden van de apostel Paulus: ‘De liefde is geduldig en vol goedheid’ (1 Kor. 13:4). Liefde kan het aan om te wachten. Ze is niet direct klaar met die persoon. God werkt door hun moeiten heen, door onze liefde en onze gebeden. Misschien haalt Hij op zijn tijd het dons uit hun oren. Heb gewoon geduld.