Een jonge moeder op het vliegveld had het moeilijk. Ze stond er alleen voor. Haar peuter krijste alles bij elkaar en weigerde aan boord van het vliegtuig te gaan. Ze was duidelijk in verwachting en kon het niet meer aan. Gefrustreerd zakte ze op de grond, leunde met haar hoofd tegen de muur en begon hevig te snikken.

Opeens waren er zes of zeven vrouwen om haar heen, onbekenden die ook op hun vliegtuig zaten te wachten. Ze stonden in een kring om de jonge moeder en haar kindje heen. Ze gaven hun snacks en water, ze omhelsden hen voorzichtig en zongen zelfs een kinderliedje. Dankzij hun cirkeltje van liefde kalmeerden ze de moeder en haar kind, die vervolgens zonder problemen aan boord gingen. De andere vrouwen keerden terug naar hun plek. Woorden waren overbodig. Ze wisten dat ze met hun steun een jonge moeder geholpen hadden, precies toen die dat nodig had.

Deze gebeurtenis is een mooie illustratie bij een uitspraak in Psalm 125: ‘Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid’ (vs. 2). Dit beeld herinnert ons eraan dat de drukke stad Jeruzalem inderdaad door heuvels omgeven is, waaronder de Olijfberg, de berg Sion en de berg Moria.

Net zo omgeeft God zijn volk. Hij steunt hen en houdt de wacht over hen ‘van nu tot in eeuwigheid’. Zo kijken ze op dagen dat het zwaar is ‘op naar de bergen’, zoals een andere psalm zegt (Ps. 121:1). God staat klaar om te helpen, nieuwe hoop te geven en zijn eeuwige liefde met de mens te delen.