In 2015 waren we met een groep van onze kerk in Mathare, een van de sloppenwijken van Nairobi in Kenia. Het was een ervaring die ons weer met beide benen op de grond zette. We bezochten een school met stoffige vloeren, roestende metalen wanden en oude houten schoolbankjes. Maar in deze zeer eenvoudige, armoedige omgeving was er één persoon die eruit sprong.

Ze heette Briljant, en haar naam had niet beter gekozen kunnen zijn. Ze was lerares op de basisschool en straalde een vreugde en vastberadenheid uit die perfect bij haar missie pasten. Ze was kleurig gekleed, en haar verschijning en de opgewektheid waarmee ze lesgaf en de kinderen aanmoedigde, waren verbazingwekkend.

Het heldere licht dat Briljant in haar omgeving bracht, deed me denken aan de manier waarop de christenen in Filippi in de eerste eeuw zich in de wereld moesten opstellen, zoals Paulus hun in een brief duidelijk maakte. In een wereld waarin de geestelijke nood hoog was, moesten de volgelingen van Jezus ‘schitteren als sterren aan de hemel’ (Fil. 2:15). Dat is ook onze opdracht hier en nu. Overal zijn heldere lichten nodig. Het is bemoedigend te weten dat het God is ‘die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt’ (vs. 13), en dat dankzij Hem wie in Jezus gelooft kan schitteren op een manier die past bij de beschrijving die Jezus geeft van wie Hem volgt. Ook tegen ons zegt Hij: ‘Jullie zijn het licht in de wereld (. . .) Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede dagen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel’ (Mat. 5:14-16).