De Zwiterse horlogemaker Phillipe legde me heel precies uit hoe hij met een vergrootglas en een pincet speciale horloges uit elkaar haalt, de piepkleine onderdeeltjes schoonmaakt en alles weer in elkaar zet. Tussen al die ingewikkelde onderdeeltjes die uitgestald lagen, wees Phillipe het essentiële onderdeel van het apparaat aan, de drijfveer. Dat is het onderdeel dat het geheel in beweging houdt, waardoor het horloge op tijd loopt. Zonder die veer doet zelfs het meest kunstig ontworpen horloge het niet.

In een prachtige passage van de nieuwtestamentische brief aan de Hebreeën looft de schrijver op welsprekende wijze Jezus als degene door wie God hemel en aarde gemaakt heeft. Als de complexe onderdeeltjes van een horloge is elk onderdeel van ons universum door Jezus geschapen (Heb. 1:2). Van de gigantische uitgestrektheid van ons zonnestelsel tot de unieke vingerafdruk van ieder van ons, is alles door Hem gemaakt.

Tegelijk is Jezus niet alleen de Maker, maar ook de ‘drijfveer’, het meest wezenlijke onderdeel voor het functioneren en bloeien van de schepping. Hij is het die ‘de schepping schraagt met zijn machtig woord’ (vs. 3). Hij is het die alles wat bestaat bijeen houdt in al zijn verbazingwekkende complexiteit.

Als je vandaag de kans hebt om de schoonheid van de schepping te ervaren, bedenk dan eens dat ‘alles in hem bestaat’ (Kol. 1:17). Laat de erkenning van Jezus’ centrale rol in zowel de schepping als de instandhouding van het heelal, leiden tot een hart vol vreugde en lofprijzing, en het besef dat Hij voortdurend voor ons zorgt.