Door de jaren heen heb ik talloze bemoedigende kaartjes en attente cadeautjes van mijn vriendin Barbara gekregen. Toen ik tegen haar zei dat ik Jezus als mijn Redder had aangenomen, gaf ze me het grootste geschenk dat ik ooit van haar gekregen heb: mijn eerste bijbel. Ze zei: ‘Je kunt dichter naar God toegroeien en geestelijk volwassen worden als je Hem dagelijks ontmoet door te lezen in de Bijbel, te bidden, op Hem te vertrouwen en Hem te gehoorzamen.’ Mijn leven was nooit meer hetzelfde nadat Barbara me de weg gewezen had om God beter te leren kennen.

Daarin doet mijn vriendin me denken aan de gelovige Filippus. Toen Jezus hem uitgenodigd had om Hem te volgen (Joh. 1:43), ging Filippus direct naar zijn vriend Natanaël en vertelde hem: ‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken’ (vs. 45). Toen Natanaël aarzelde, kwam Filippus niet met kritiek of argumenten. Hij liet het er ook niet bij zitten, maar nodigde zijn vriend gewoon uit om Jezus zelf te ontmoeten (vs. 46).

Je kunt je voorstellen hoe blij Filippus was toen hij Natanaël hoorde uitspreken dat Jezus ‘de Zoon van God’ was en ‘de koning van Israël’ (vs. 49). Wat een zegen om te weten dat zijn vriend erbij hoorde, bij de mensen aan wie Jezus beloofde dat ze ‘nog grotere dingen’ zouden zien (vs. 50-51).

De Heilige Geest geeft ons een intieme relatie met God en woont in ieder die met geloof reageert. Hij stelt ons in staat om Hem persoonlijk te kennen en anderen uit te nodigen Hem door zijn Geest en de Bijbel te ontmoeten. Een uitnodiging om Jezus te leren kennen, is een geweldig geschenk om te ontvangen en om te geven.