Onze kleine kerkgemeenschap had bedacht om mijn zoon met zijn zesde verjaardag te verrassen. De kerkleden versierden het lokaaltje waarin zijn zondagsschool plaatsvond met ballonnen en zetten een tafeltje klaar met een taart erop. Toen mijn zoon de deur opendeed, riep iedereen: ‘Gefeliciteerd!’

Toen ik later de taart aansneed, kwam mijn zoon naar me toe en fluisterde: ‘Mam, waarom houdt iedereen hier van me?’ Dat was precies de vraag die ik mezelf ook gesteld had. Deze mensen kenden ons nog maar een half jaar, maar ze deden alsof we ons hele leven er al bij hoorden.

Deze liefde die ze voor mijn zoon hadden, laat iets zien van Gods liefde voor ons allemaal. We begrijpen niet waarom Hij ons liefheeft, maar dat doet Hij wel. En Hij geeft zijn liefde gratis en voor niets. We hebben niets gedaan om haar te verdienen, en toch houdt Hij van ons met overvloedige liefde. In de Bijbel is te lezen dat ‘God liefde is’ (1 Joh. 4:8). Liefde hoort gewoon bij Hem, bij wie Hij is.

God heeft zijn liefde over ons uitgestort, zodat wij met diezelfde liefde van elkaar kunnen houden. Tegen zijn discipelen zei Jezus: ‘Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Joh. 13:34-35).

De mensen in onze kleine kerkgemeenschap houden van ons omdat Gods liefde in hen woont. Die straalt door hen heen, en laat zien dat ze volgelingen van Jezus zijn. We zullen Gods liefde nooit volledig doorgronden, maar kunnen haar wel doorgeven. Zo zijn we een levend voorbeeld van zijn onverklaarbare liefde.