Mijn vader voelde pijnsteken in zijn hart, daarom liet de huisarts hem onderzoeken. Wat bleek? In drie slagaders had hij een verstopping zitten.

Op 14 februari werd een drievoudige bypass-operatie gepland. Mijn vader zag het met vrees en beven tegemoet, maar vond de datum een hoopvol teken: ‘Ik krijg een nieuw hart voor Valentijnsdag!’ En zo was het! De operatie verliep perfect, en het bloed stroomde weer zonder problemen naar zijn nieuwe hart.

De operatie die mijn vader onderging, deed me denken aan het feit dat God ons ook een nieuw leven aanbiedt. Door de zonde zitten onze geestelijke ‘slagaders’ verstopt en is ons vermogen om met God een relatie hebben verdwenen. We hebben een geestelijke ‘operatie’ nodig om dat te herstellen.

Dat is ook precies wat God zijn volk in Ezechiël 36:26 belooft: ‘Ik zal jullie een nieuw hart (. . .) geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.’ Daarbij zei Hij ook dat Hij hen zou ‘reinigen van alles wat onrein is’ (vs. 25) en hen zijn Geest zou geven (vs. 27). Aan een volk dat alle hoop verloren had beloofde God hun een nieuw begin, Hij die als enige nieuw leven kan geven.

Die belofte werd definitief vervuld toen Jezus stierf aan het kruis en vervolgens weer opstond uit de dood. Wie op Hem vertrouwt, krijgt een nieuw geestelijk hart, een dat gereinigd is van alle zonde en wanhoop. Vervuld met de Geest van Christus, klopt ons nieuwe hart met de geestelijke bloedstroom van God, waardoor wij een ‘nieuw leven leiden’ (Rom. 6:4).