‘Hoe heet je?’, vroeg Arman, een student uit Iran. Ik vertelde hem dat ik Estera heette, en zijn gezicht klaarde helemaal toen hij uitriep: ‘In het Farsi hebben we een naam die bijna hetzelfde is, Setare!’ Door deze kleine link ontspon zich een bijzonder gesprek. Ik vertelde dat ik naar een figuur uit de Bijbel genoemd was, Ester. Ze was een Joodse koningin in Perzië, het huidige Iran. Ik vertelde over haar, en kon er de blijde boodschap van Jezus aan vastknopen. Als gevolg van ons gesprek, kwam Arman vanaf toen naar onze wekelijkse bijbelstudie om meer over Jezus te leren.

Een van Jezus’ volgelingen, Filippus, stelde geleid door de Geest een vraag, die het startpunt was van een gesprek met een Ethiopische hoge ambtenaar die in zijn wagen reisde: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ (Hand. 8:30). De Ethiopiër las een passage uit het boek Jesaja, en probeerde geestelijk inzicht te verwerven. De vraag van Filippus kwam op precies het juiste moment. De man nodige Filippus uit om bij hem in de wagen te komen, en luisterde aandachtig. Filippus besefte wat een ongekende kans dit bood en ‘begon met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam’ (vs. 35).

Net als Filippus hebben wij goed nieuws om met anderen te delen. Laten we de mogelijkheden die we dagelijks hebben aangrijpen, op ons werk, in de supermarkt, of in de buurt waar we wonen. Moge de Heilige Geest je leiden en je de woorden geven waarmee je kunt getuigen van de hoop en vreugde die er in Jezus is.