Toen zijn vrouw dodelijk ziek bleek te zijn, wenste Michael dat ze de vrede en rust zou leren kennen die hijzelf in zijn relatie met God gevonden had in zijn relatie met God. Hij had zijn geloof met haar gedeeld, maar ze had er geen belangstelling voor. Op een dag was hij in een boekwinkel, waar zijn oog viel op een boek met de titel: God bent U daar? Hij wist niet goed hoe zijn vrouw op het boek zou reageren, en bleef een tijd weifelend heen en weer lopen voordat hij het uiteindelijk kocht. Tot zijn verrassing nam ze het aan.

Ze werd door het boek geraakt, en ging ook zelf in de Bijbel lezen. Twee weken later overleed Michaels vrouw, maar ze had vrede in God gevonden en in de zekerheid dat Hij haar niet zou verlaten.

Toen God Mozes riep om zijn volk uit Egypte te brengen, beloofde Hij hem geen kracht. In plaats daarvan beloofde Hij dat Hij zelf mee zou gaan: ‘Ik zal bij je zijn’ (Ex. 3:12). Toen Jezus voor zijn kruisiging met zijn discipelen sprak, beloofde Hij ook de eeuwige nabijheid van God die ze door de Heilige Geest zouden ontvangen (Joh. 15:26).

Er zijn allerlei dingen die God je kan geven om je door de moeilijke momenten van het leven te helpen, zoals troost, heling of de onmiddellijke oplossing van je problemen. En soms doet Hij dat ook. Maar het beste wat Hij je geeft is zichzelf. Dat is de grootste troost die we hebben: wat we ook meemaken in dit leven, Hij is erbij; Hij zal je nooit verlaten of in de steek laten.