Lucas 15:11-32

Toen een man aan de buitenkant van zijn huis een beveiligingscamera opgehangen had, controleerde hij de video om te zien of het systeem naar behoren functioneerde. Hij schrok toen hij een donker geklede figuur met brede schouders door zijn tuin zag lopen. Hij keek scherp toe wat de man zou doen. De indringer kwam hem trouwens wel bekend voor. Opeens drong het tot hem door dat het geen vreemde was, naar wie hij keek. Hij zag een opname van zichzelf die door zijn eigen tuin liep!

Wat zou je zien als je uit je lichaam kon stappen en jezelf in bepaalde situaties kon waarnemen? Toen Davids hart verhard was en hij een blik van buiten nodig had, een goddelijk perspectief op zijn relatie met Batseba, stuurde God Natan om hem te helpen (2 Samuël 12).

Natan vertelde David een verhaal over een rijke man die een arme man zijn enige schaap ontnam. De rijke had vele kudden in zijn bezit, maar hij slachtte het lam van de arme om een maaltijd te bereiden. Toen Natan aan David duidelijk maakte, dat dit verhaal over hém ging, zag de koning hoe hij Uria behandeld had. Natan legde uit wat de gevolgen van zijn zonde waren, maar tegelijk drukte hij David op het hart: ‘De HEER vergeeft u die zonde (vs. 13).

Als God je een zonde in je leven laat zien, dan is het uiteindelijk niet zijn doel om je te veroordelen, maar om je te herstellen en je te helpen om je te verzoenen met de mensen die je benadeeld of gekwetst hebt. Berouw en schuldbelijdenis maken door de kracht van Gods vergeving en genade, de weg vrij voor een vernieuwde relatie met Hem.