In Los Angeles liep een man op straat die worstelde met zijn verslavingen. Hij stapte naar binnen bij de organisatie The Midnight Mission en vroeg om hulp. Zo begon Brians lange weg naar herstel.

In de loop van het proces herontdekte Brian ook zijn liefde voor muziek. Uiteindelijk sloot hij zich aan bij Street Symphony, een groep professionele muzikanten met hart voor de daklozen. Ze vroegen Brian of hij een solo wilde doen uit de Messiah van Händel, het stuk ‘The People That Walked in Darkness’. Met de woorden die de profeet Jesaja schreef tijdens een donkere periode van de geschiedenis van Israël, zong hij: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen’ (Jes. 9:1). Een muziekcriticus van het tijdschrift The New Yorker schreef dat dit uit Brians mond klonk ‘alsof de tekst uit zijn eigen leven kwam’.

Ook de evangelist Matteüs haalt deze tekst uit Jesaja aan. De schrijver, die door Jezus geroepen werd uit een bestaan waarin hij zijn landgenoten bedroog, vertelt hoe Jezus de profetie van Jesaja vervult doordat zijn boodschap naar het land ‘aan de overkant van de Jordaan’ en het ‘Galilea van de heidenen’ brengt (Mat. 4:13-15).

Wie had gedacht dat een belastinginner van Caesar (zie Mat. 9:9), een dakloze verslaafde als Brian of mensen als jij en ik ooit de kans zouden krijgen om het verschil tussen duisternis en licht in hun eigen leven te laten zien?