Vroeg in de ochtend loop ik altijd rustig langs een raam in onze woonkamer, dat uitkijkt op een stuk wildernis achter ons huis. Vaak zie ik een havik of uil die vanuit een boom de omgeving in de gaten houdt. Op een ochtend zag ik tot mijn verbazing hoog in een boom een zeearend zitten, die het hele terrein overzag alsof het van hem was. Waarschijnlijk zocht hij of hij ergens zijn ‘ontbijt’ zag. Met een koninklijke blik keek hij over de hele omgeving uit.

In 2 Kronieken 16 lees je hoe de ziener Chanani (een profeet van God) tegen een koning zegt dat er een koninklijke blik over al zijn daden gaat. Hij zegt tegen de koning van Juda, Asa dat hij ‘vertrouwen heeft gesteld in de koning van Aram, en niet in de HEER, uw God’ (vs. 7). Als toelichting vervolgt Chanani met: ‘De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan’ (vs. 9). Vanwege zijn misplaatste vertrouwen en afhankelijkheid, zal Asa altijd oorlog blijven kennen.

Als je dit leest, zou je de indruk kunnen krijgen dat God al je daden in het oog houdt om als een roofvogel op je neer te kunnen storten. Maar wat Chanani zegt, is positief bedoeld. Het gaat hem erom dat God ons voortdurend in de gaten houdt en erop wacht dat wij Hem aanroepen wanneer we in nood zijn.

Net als bij de zeearend in mijn achtertuin, gaat ook op dit moment Gods blik over onze wereld, om te zien of Hij trouw vindt in jou of mij. Want wat Hij wil is hoop en hulp geven aan wie het nodig heeft.