Een vriend van mijn vader had de gevreesde diagnose gekregen: kanker. Tijdens de chemokuur die hij onderging, leerde hij Jezus kennen en uiteindelijk nam de kanker af. Anderhalf jaar bleef hij kankervrij, maar daarna kwam de ziekte terug, nu heviger dan eerst. Hij en zijn vrouw zagen de realiteit van de teruggekeerde kanker met de nodige zorgen en vragen onder ogen, maar ook in vertrouwen op de God die hen er ook de eerste keer doorheen gesleept had.

We begrijpen niet altijd waarom we dergelijke beproevingen moeten doorstaan. Dat gold zeker ook voor Job, die met afschuwelijk en onverklaarbaar lijden en verlies te maken kreeg. Ondanks de vele vragen die hij had, verklaarde hij in Job 12 dat God de macht heeft: ‘Wat God verwoest, wordt niet weer opgebouwd’ (vs. 14), en ‘kracht en voorspoed zijn aan hem te danken’ (vs. 16). ‘Volken maakt hij groot, dan richt hij ze te gronde’ (vs. 23). Bij al deze dingen zegt Job niet waarom God deze dingen doet of waarom Hij lijden en verdriet toelaat. Op dergelijke vragen heeft Job ook geen antwoord. Maar desondanks zegt hij vol vertrouwen: ‘God bezit de wijsheid en de kracht, hij heeft inzicht en verstand’ (vs. 13).

We begrijpen misschien niet waarom God bepaalde moeiten in ons leven toelaat. Maar net als de vrienden van mijn ouders kunnen we ons vertrouwen op Hem stellen. De Heer heeft ons lief en houdt ons in zijn hand (vs. 10; 1 Pet. 5:7). Wijsheid, kracht en inzicht zijn bij Hem te vinden.