In de zomer van 2017 richtte de orkaan Harvey enorme schade aan in de Amerikaanse staat Texas en andere gebieden rond de Golf van Mexico. Talloze mensen hielpen met voedsel, water, kleding en onderdak voor de direct getroffenen.

De eigenaar van een pianowinkel in Maryland (aan de oostkust van de VS) voelde zich gedrongen om nog iets meer te doen. Hij moest eraan denken dat muziek voor mensen die alles kwijtgeraakt zijn een bijzondere soort heling kan brengen en het gevoel versterkt dat het leven ondanks alles normaal is. Met zijn medewerkers begon hij tweedehands piano’s te repareren. Ondertussen deed hij er onderzoek naar waar de behoefte aan een piano het grootst was. Het volgende voorjaar begonnen Dean Kramer en zijn vrouw Lois aan de lange tocht naar Houston met een vrachtwagen vol piano’s om gratis weg te geven aan gezinnen, kerken en scholen in het getroffen gebied.

We gaan er wel eens van uit dat het woord ‘naaste’ slaat op iemand die dichtbij woont, of tenminste op iemand die je kent. Maar in Lucas 10 vertelt Jezus de gelijkenis van de goede Samaritaan, waarmee Hij laat zien dat de liefde voor je naast geen grenzen dient te hebben. Zonder enige terughoudendheid hielp de man uit Samaria een vreemde die gewond was, al was die man een Jood, lid van een bevolkingsgroep waarmee de Samaritanen behoorlijk overhoop lagen (vs. 25-37).

Toen aan Dean Kramer gevraagd werd waarom hij al die piano’s weggaf, was zijn uitleg simpel: ‘We hebben de opdracht om onze naaste lief te hebben.’ En Jezus zelf zei: ‘Er zijn geen geboden belangrijker dan deze’ (Mar. 12:31), namelijk om te houden van God en van je naaste.