Aan wie denk je wanneer je het woord ‘mentor’ hoort? Voor mij is dat pastor Rich. Al vroeg zag hij iets in mij, en bleef in me geloven toen ik dat zelf niet kon. Hij was een echt rolmodel als leider die in nederigheid en liefde dient. Als gevolg daarvan mag ik nu ook God dienen door als mentor op te treden voor anderen.

De profeet Elia speelde een cruciale rol in het leven van Elisa, die tot leider uitgroeide. Elia vond hem terwijl hij aan het ploegen was, en nodigde hem uit om zijn protégé te worden. God had Elia opgedragen om hem tot zijn opvolger te zalven (1 Kon. 19:16, 19). Elisa keek toe hoe zijn mentor ongelooflijke wonderen deed en God gehoorzaam was, wat er ook gebeurde. God gebruikte Elia om Elisa klaar te maken voor een leven in dienstbaarheid. Tegen het eind van Elia’s leven, kreeg Elisa de kans om zijn eigen weg te gaan. In plaats daarvan besloot hij zich opnieuw aan zijn mentor toe te wijden. Tot driemaal toe bood Elia aan om Elisa van zijn plichten te ontslaan, maar elke keer weigerde deze dat. Hij zei: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan’ (2 Kon. 2:2, 4, 6). Het resultaat van Elisa’s trouw was, dat God ook hem op een heel bijzondere manier kon gebruiken.

We hebben allemaal iemand nodig die ons voordoet wat het betekent om Jezus te volgen. Moge God ons gelovige mannen en vrouwen geven die ons helpen groeien in geestelijk opzicht. En mogen ook wij ons leven investeren in dat van anderen, door de kracht van de Geest.