Darnell stapte de praktijk van de fysiotherapeut binnen in de wetenschap dat hij veel pijn te verduren zou krijgen. De therapeute strekte en boog zijn arm en hield hem in posities waarin hij al maanden niet was geweest, niet sinds de dag waarop hij gewond raakte. Ze hield de arm een paar seconden in de ene ongemakkelijke positie, waarna ze zei: ‘Oké, je kunt je nu ontspannen.’ Later zei hij: ‘Ik geloof dat ik dat minstens vijftig keer per sessie gehoord heb: “Oké, je kunt je nu ontspannen.”’

Toen hij over die woorden nadacht, drong het tot Darnell door dat hij ze ook wel op de rest van zijn leven zou kunnen toepassen. Hij kon zich ontspannen in de goedheid en trouw van God in plaats van altijd maar bezorgd te zijn.

Toen Jezus vlak voor het moment van zijn dood stond, wist hij dat zijn discipelen dit ook moesten leren. Weldra zouden ze een tijd van onrust en vervolging doormaken. Om hen te bemoedigen, zei Jezus dat Hij de Heilige Geest zou sturen om in hen te wonen, en hun te binnen te brengen de dingen die Hij hun geleerd had (Joh. 14:26). En zo zei Hij: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie (. . .) Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’ (vs. 27).

Er is meer dan genoeg om je druk over te maken, in ons leven van alledag. Maar je mag groeien in je vertrouwen op God en jezelf eraan herinneren dat zijn Geest in je woont. Zo biedt Hij je zijn vrede aan. Als je op die manier put uit zijn kracht, hoor je Hem als het ware de woorden van de therapeute nazeggen: ‘Oké, je kunt je nu ontspannen.’