John en Mary wandelden met hun hond over hun land toen ze op een roestig blik stuitten dat door de recente regen gedeeltelijk zichtbaar was geworden. Ze namen het mee naar huis, waar ze het openmaakten. In het blik bleek een verzameling gouden munten te zitten van meer dan een eeuw oud. Het stel ging terug naar de vindplaats, waar ze nog eens zeven blikken opgroeven, die tezamen 1427 munten bevatten. Vervolgens begroeven ze de hele schat weer op een andere plek om hem veilig te bewaren.

Deze vondst, waarvan de waarde op zo’n tien miljoen dollar wordt geschat, wordt wel de ‘Schat van Saddle Ridge’ genoemd en is de grootste vondst van gouden munten uit de geschiedenis van de VS. Het verhaal vertoont een opmerkelijke gelijkenis met een gelijkenis die Jezus vertelde: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen’ (Mat. 13:44).

Al eeuwenlang zijn mensen gefascineerd door verhalen over verborgen schatten, al komt het maar zelden voor dat een dergelijke vondst gedaan wordt. Jezus daarentegen vertelt over een schat die te vinden is door iedereen die zijn zonden belijdt en Hem aanneemt en volgt (Joh. 1:12).

Aan die schat komt nooit een einde. Als je je oude leven achterlaat en God en zijn plan vooropstelt, dan merk je hoeveel hij waard is. Dan ga je zien ‘hoe overweldigend rijk zijn genade is’ en ‘hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus’ (Ef. 2:7). Het is een schat die alle verbeelding te boven gaat, die God ons aanbiedt: een nieuw leven als zijn zoon of dochter, een nieuw doel voor je aardse leven en de onbevattelijke vreugde van een eeuwigheid met Hem.